Gedragsregels

Welkom bij de huisartsenpraktijken van GC Spoorlaan. Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we een prettige en veilige manier zorg kunnen verlenen. Als patiënt of bezoeker van het gezondheidscentrum gaat u akkoord met deze gedragsregels.

WEL
* We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en accepteren elkaars verschillen.
* We geven elkaar gepaste ruimte voor privacy.
* Spoedgevallen gaan altijd voor
* Mobiel telefoneren mag, maar houdt rekening met anderen.
* Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
* Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijken op.
NIET
* Dreigend/grof taalgebruik, lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
* Roken, alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen in en om het pand is verboden.
* U heeft geen messen, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen bij u, als u het gezondheidscentrum betreedt.
* Mobiel telefoneren mag niet tijdens een gesprek met de huisarts, assistente of praktijkondersteuner

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Dit kan rechtstreeks bij de medewerker, of bij de huisarts of door het invullen van een klachtenformulier op de website (link invoegen). Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt altijd geïnformeerd wordt.

De huisartsen en andere medewerkers van de praktijken zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Consequenties

Houdt u zich niet aan onze gedragsregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven. Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze gedragsregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Locatie Gezondheidscentrum Spoorlaan

Spoorlaan 20 C - F
2908 BG
Capelle aan den IJssel