Assistentie

De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. De assistente is te bereiken op werkdagen tussen 8 en 12 uur. Daarna gaat zij in overleg met de huisarts, patiënten terugbellen, administratieve handelingen verrichten en spreekuur doen. U kunt bij de praktijkassistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek / SOA-screening)
 • 24 – uurs bloeddrukmeting / 30minuten meting (datascoop)
 • Holter-onderzoeken
 • Hartfilmpjes
 • Injecties
 • Enkel-arm-index
 • Longfunctie-onderzoeken
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Inspectie / uitspuiten oren
 • Suiker- en Hb-controle

De praktijkassistente is bevoegd en bekwaam om deze taken uit te voeren. Er wordt gewerkte volgens vaste protocollen, waarbij de huisarts eindverantwoordelijk blijft. Verder kunt u ’s morgens bij de praktijkassistente aan de balie urine inleveren voor urineonderzoek en zwangerschapstesten. Het liefst vóór 11 uur, in verband met de koerier van star-shl die  komt voor eventuele urine-kweekjes.

Chronische Zorg

Bij de huisartsen zijn zogenoemde praktijkondersteuners-somatiek (POH-S) werkzaam voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Astma / COPD
 • Diabetes Mellitus (suikerziekte)
 • Hart- en vaatziekten en patiënten met een verhoogd risico hierop
 • Kwetsbare ouderen
 • Stoppen met roken

Een goede begeleiding van mensen met een chronische ziekte verhoogt de kwaliteit van leven en hun zelfstandigheid. Met name adviezen en voorlichting over leven met een chronische aandoening zal onderwerp van gesprek zijn. Daarbij wordt gesproken over leefstijl, welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor het dagelijks leven. Gebleken is dat door deze intensievere begeleiding en controle (het in een vroegtijdig stadium signaleren van verergering van ziekte en/of complicaties) veel problemen voorkomen kunnen worden.

De praktijkondersteuners zijn speciaal opgeleid om bepaalde taken en controles van de huisarts over te nemen of te ondersteunen, onder supervisie van de huisarts. De werkzaamheden die de praktijkondersteuner uitvoert zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts. Huisartsen en praktijkondersteuners hebben intensief overleg. Voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de POH, kunt u bellen met de praktijkassistente van uw huisarts.

Geestelijke gezondheidszorg

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) bieden ondersteuning voor patiënten met geestelijke problematiek.

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de POH-GGZ. De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.

In een intakegesprek gesprek brengt de POH-GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De POH-GGZ kan u helpen door:

 • Het verhelderen van problemen
 • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing
 • kortdurende behandeling
 • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ
 • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst

De POH-GGZ is goed op de hoogte van het zorgaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en zo nodig doorverwijzen.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Het maken van een afspraak met de POH-GGZ kan op werkdagen tussen 8 en 12 uur via de praktijkassistente.

Reisadvisering

Heeft u binnenkort een verre reis in de planning staan? En wilt u die welverdiende vakantie of avontuurlijke reis niet laten verpesten door het oplopen van een infectieziekte dan is het belangrijk om u door ons te laten adviseren en vaccineren voor veel infectieziekten. Reisvaccinatie vermindert dit risico.  Ons gezondheidscentrum heeft een gespecialiseerde huisarts voor reisvaccinaties en reisadviezen; dhr. N. Al Saudi.

Wat mag u verwachten van ons:

 • Een afspraak maken op korte termijn;
 • Je wordt geholpen door een erkende arts / deskundige;
 • Wij zijn aangesloten bij het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering);
 • Uitgebreid reisadvies op maat;
 • Malaria-advies inbegrepen

Aan de balie van praktijk Al Saudi kan hiervoor tussen 8 uur en 12 uur een intake formulier worden opgehaald. Ook voor patiënten van de andere praktijken.

De kosten kunnen bij de meeste zorgverzekeringen worden gedeclareerd via de aanvullende verzekering (lees hiervoor de polisvoorwaarden).

Duikkeuringen

Duiken is een prachtige sport waar we veel plezier aan beleven. Maar we moeten wel voorzichtig zijn. Tijdens het duiken wordt je lichaam  bloot gesteld aan de effecten van druk en gasuitwisseling. Er worden daardoor andere eisen gesteld aan het lichaam (en de geest). Duiken geeft een forse extra belasting op hart en longen. Ook moet het keel-, neus- en oorgebied goed functioneren en mogen er geen neurologische klachten zijn ( klachten met betrekking tot het zenuwstelsel).

Het bewegingsapparaat moet optimaal functioneren om het extra gewicht van duikapparatuur mee te nemen. Een gezond lichaam is erg belangrijk om deze processen goed te kunnen verwerken.  Bepaalde medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Tijdens de medische duikkeuring wordt gekeken naar uw actueel medische status, medische geschiedenis en eventueel medicijngebruik om te beoordelen of deze invloed kunnen hebben op de duikveiligheid.

Bij ons worden de medische duikkeuringen verricht door  dhr. N. Al Saudi. Hij is huisarts en gecertificeerde sportduikarts C . Hij is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (N.V.D.) en keurt volgens de norm van deze vereniging.


Bent u nog nooit medisch gekeurd en start je met duiken binnenkort? Bent u een ervaren duiker en wil u weer een medische keuring ondergaan? Neem hierover contact op met dr. N. Al Saudi.

Als u bij ons komt voor een medische duikkeuring, voeren wij de volgende onderzoeken uit:

 • een sportmedische vragenlijst gericht op sportduiken;
 • het meten van de lengte, het gewicht en de Body Mass Index (BMI);
 • een bloeddrukmeting;
 • een urinetest ( op indicatie );
 • een ogentest;
 • een longfunctieonderzoek;
 • een algemeen lichamelijk onderzoek  (zoals luisteren naar het hart en naar de longen en een beoordeling van het trommelvlies);
 • ECG (hartfilmpje op indicatie).

Medicijnen mee op vakantie

Medicijnen mee op vakantie? Regel op tijd de juiste documenten!

Wilt u een medicijn meenemen dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Een medicijnpaspoort van de apotheek is in dat geval niet voldoende.

In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten namelijk streng verboden. Op het overtreden van de Opiumwet staan strenge straffen. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (zoals diazepam, oxazepam, temazepam, zolpidem), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld morfine, oxycodon), middelen voor de behandeling van ADHD (zoals medicijnen met de werkzame stof methylfenidaat) en medicinale cannabis.

Vraagt u in de apotheek of u een verklaring nodig hebt of controleer dit zelf op de website van het CAK , waar u dan zelf eventueel de benodigde formulieren kan downloaden en uitprinten. Voor elk medicament, dient een formulier ingevuld te worden.

Indien de huisarts formulieren moet ondertekenen, vul dan zelf van te voren al de benodigde gegevens in.

Medische verklaring

Mag ik als behandelend arts een geneeskundige verklaring afgeven t.b.v. eigen patiënten? 

Standpunt KNMG: 

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? 

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. 

Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). 

Uitleg (klik op uitleg om in het Nederlands, Engels, Turks en/of Marokkaans dit te lezen) 

Locatie Gezondheidscentrum Spoorlaan

Spoorlaan 20 C - F
2908 BG
Capelle aan den IJssel