Praktijk Hordijk & Wassink


  • J. Hordijk, huisarts (vrijdag) 
  • J. Wassink – Hordijk, huisarts (maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag)
  • S. Hordijk, huisarts (maandag, woensdag, donderdag)
  • Silvia, praktijkassistente (maandag en vrijdag)
  • Heidi, praktijkassistente (maandag, dinsdag en woensdag)
  • Katinka, praktijkassistente(woensdag en vrijdag)
  • Aletta, praktijkassistente (dinsdagmiddag) 
  • Wendy, praktijkassistente (dinsdag en donderdag tot 14 uur)
  • Jasmijn, praktijkassistente (maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend)

 

J. Hordijk
J. Wassink – Hordijk
S. Hordijk
Silvia
Aletta
Jasmijn
Wendy
Heidi
Katinka

Meer informatie over de praktijk … lees verder

Praktijk Hordijk / Wassink voordat aan de eisen van de privacy wetgeving.  Klik op het logo van Patient Privacy voor meer informatie.


Euthanasie / Kijk op sterven

Elk sterfbed is anders. De ziekte en de klachten verschillen uiteraard, maar vooral de manier waarop mensen met hun sterven omgaan, maakt elk sterfbed uniek.

In de laatste fase van het leven wordt het contact tussen de huisarts en de patiënt met zijn geliefden vaak intensiever. Gesprekken over het verwachte verloop van de ziekte en de levensverwachting van de patiënt moeten zorgvuldig gevoerd worden.

Een open communicatie en goed luisteren naar elkaar is zeker in deze omstandigheden van groot belang, opdat onduidelijkheid vermeden en vertrouwen gevoed wordt.

Vragen over de wijze van sterven kunnen alleen in een rustige sfeer bevredigend beantwoord en besproken worden.

Het begeleiden van een patiënt op haar of zijn sterfbed in de thuissituatie behoort tot de kerntaken van de huisarts.

Wij streven ernaar om in de stervensfase alle dagen van de week 24 uur bereikbaar en beschikbaar te zijn, opdat de gewenste zorg zo goed mogelijk geleverd kan worden.

Vanzelfsprekend wordt er met elkaar gesproken over palliatief beleid, zoals pijnbestrijding en het behandelen van andere nare bijkomende ziekteverschijnselen.

Palliatief begeleiden tot het levenseinde en het  in slaap brengen van de zieke in de  laatste fase van het leven worden goed voorbereid en na uitvoerig overleg zorgvuldig uitgevoerd.

Het is uitermate belangrijk voor de patiënt om helder te krijgen, hoe de huisarts staat tegenover actieve levensbeëindiging,  euthanasie genoemd.

Onze christelijke levensovertuiging weerhoudt ons om tot een actieve levensbeëindiging over te gaan.

Mocht de patiënt evenwel de wens uit spreken om de mogelijkheid te hebben middels euthanasie van het leven afscheid te nemen, dan wordt dat niet slechts aangehoord maar ook serieus genomen.

Gewetensvolle collega’s met een andere opvatting over het uitvoeren van een actieve levensbeëindiging hebben in het verleden in voorkomende situaties een helpende hand geboden.

We hechten eraan om nadrukkelijk kenbaar te maken, dat we om principiële redenen moeite hebben met euthanasie.

Schroom niet om in een persoonlijk gesprek hierover met uw huisarts van gedachten te wisselen. We willen graag alle tijd nemen om  met u transparant in het leven te staan! 

www.nvve.nl

Inschrijven

Alleen inwoners met postcode 2907 en 2908 kunnen worden ingeschreven als patiënt. Zie hier welke praktijken momenteel ruimte hebben voor nieuwe patiënten.

Mijn gezondheid.net

Wij zijn digitaal te bereiken voor patiënten, door middel van mijngezondheid.net. 

Locatie Gezondheidscentrum Spoorlaan

Spoorlaan 20 C - F
2908 BG
Capelle aan den IJssel